18/02/1943: Lãnh đạo kháng chiến ‘Hoa Hồng Trắng’ bị bắt

Nguồn: Nazis arrest White Rose resistance leaders, History.com

Biên dịch: Nguyễn Thị Kim Phụng

Vào ngày này năm 1943, Hans Scholl và em gái Sophie, hai nhà lãnh đạo của nhóm thanh niên Đức Hoa Hồng Trắng (Weisse Rose), đã bị cảnh sát mật Gestapo bắt giữ vì chống đối chế độ Đức Quốc xã.

Hoa Hồng Trắng là tổ chức của sinh viên đại học (chủ yếu là sinh viên y khoa) nhằm chống lại Hitler và chế độ của hắn. Người sáng lập, Hans Scholl, là một cựu thành viên của Đoàn Thanh niên Hitler (Hitler Youth), nhưng sau đó đã trở nên căm ghét tư tưởng Đức Quốc Xã khi mục đích thực sự của nó dần lộ diện. Là sinh viên tại Đại học Munich trong năm 1940-1941, Scholl đã đọc về hai tác giả Công giáo La Mã, những người làm chuyển hướng hoàn toàn cuộc đời anh. Chuyển từ y học sang tôn giáo, triết học và nghệ thuật, Scholl đã tập hợp một nhóm bạn bè có cùng chí hướng, cùng là những người khinh thường Đức Quốc Xã, và Hoa Hồng Trắng ra đời. Continue reading “18/02/1943: Lãnh đạo kháng chiến ‘Hoa Hồng Trắng’ bị bắt”