17/10/1906: Một thợ đóng giày lừa lính Đức đi cướp

Nguồn: A shoemaker leads German soldiers in a robbery, History.com

Biên dịch: Nguyễn Thị Kim Phụng

Vào ngày này năm 1906, Wilhelm Voigt, một thợ đóng giày người Đức 57 tuổi, đã đóng giả một sĩ quan quân đội và dẫn cả một đội lính đi theo giúp ông ta đánh cắp 4.000 mác. Voigt, người có tiền án lâu năm, đã làm bẽ mặt quân đội Đức bằng cách lợi dụng sự phục tùng mù quáng của họ trước cấp trên và nhờ họ hỗ trợ cho vụ cướp táo bạo của mình. Continue reading “17/10/1906: Một thợ đóng giày lừa lính Đức đi cướp”