Infographic: Quá trình chuyển giao quyền lực Tổng thống

Print Friendly, PDF & Email

presidential-transition-1

Tác giả: CLB IRNews

Quá trình chuyển giao quyền lực giữa Tổng thống Barack Obama và Tổng thống mới đắc cử Donald Trump sẽ diễn ra như thế nào?

presidential-transition

Nguồn: CLB IRNews, Khoa Quan hệ Quốc tế, ĐH KHXH&NV TPHCM