Tag Archives: 0811

08/11/1923: Đảo chính Nhà hàng Bia

Nguồn: Beer Hall Putsch begins, History.com Biên dịch: Nguyễn Thị Kim Phụng Vào ngày này năm 1923, Adolf Hitler, Chủ tịch của Đảng Quốc Xã cực hữu, đã phát động Đảo chính Nhà hàng Bia (Beer Hall Putsch), nỗ lực … Continue reading

Posted in Sự kiện | Tagged , , , , , , , , | Leave a comment

08/10/1895: Nhà khoa học Đức phát hiện ra tia X

Nguồn: German scientist discovers X-rays, History.com Biên dịch: Nguyễn Thị Kim Phụng Vào ngày này năm 1895, nhà vật lí Wilhelm Conrad Rontgen (1845-1923) trở thành người đầu tiên quan sát tia X, một tiến bộ khoa học quan trọng … Continue reading

Posted in Sự kiện | Tagged , , , , | Leave a comment