Tag Archives: 1011

10/11/1942: Đức chiếm nước Pháp Vichy

Nguồn: Germans take Vichy France, History.com Biên dịch: Nguyễn Thị Kim Phụng Vào ngày này năm 1942, quân Đức chiếm đóng nước Pháp dưới quyền chính phủ Vichy, nơi mà trước đây không có sự hiện diện của phe Trục. … Continue reading

Posted in Sự kiện | Tagged , , , , , , , , | Leave a comment

10/11/1928: Nhật hoàng Hirohito lên ngôi

Nguồn: Hirohito crowned in Japan, History.com Biên dịch: Nguyễn Thị Kim Phụng Vào ngày này năm 1928, hai năm sau cái chết của cha mình, Michinomiya Hirohito đã chính thức lên ngôi Hoàng đế Nhật Bản thứ 124, thuộc một … Continue reading

Posted in Sự kiện | Tagged , , , , , | Leave a comment