Tag Archives: 3101

31/01/1950: Truman tuyên bố phát triển bom H

Nguồn: Truman announces development of H-bomb, History.com Biên dịch: Nguyễn Thị Kim Phụng Vào ngày này năm 1950, Tổng thống Harry S. Truman công bố quyết định hỗ trợ phát triển bom hydro, vũ khí được cho là mạnh hơn … Continue reading

Posted in Sự kiện | Tagged , , , , , , , , | Leave a comment

31/01/1990: Nhà hàng đầu tiên của McDonald’s mở cửa tại Liên Xô

Nguồn: First McDonald’s opens in Soviet Union, History.com Biên dịch: Nguyễn Thị Kim Phụng Vào ngày này năm 1990, cửa hàng thức ăn nhanh đầu tiên của McDonald’s tại Liên Xô đã mở cửa ở Moskva. Đã có rất nhiều … Continue reading

Posted in Sự kiện | Tagged , , , | Leave a comment