Tag Archives: Earle Wheeler

07/10/1969: Tiến bộ trong nỗ lực ‘Việt Nam hóa chiến tranh’

Nguồn: Wheeler announces progress in the Vietnamization effort, History.com Biên dịch: Nguyễn Thị Kim Phụng Vào ngày này năm 1969, khi chuẩn bị khởi hành rời khỏi Sài Gòn sau chuyến đi bốn ngày nhằm điều tra tình hình miền … Continue reading

Posted in Sự kiện | Tagged , , , , , , | Leave a comment