07/10/1969: Tiến bộ trong nỗ lực ‘Việt Nam hóa chiến tranh’

Print Friendly, PDF & Email

Nguồn: Wheeler announces progress in the Vietnamization effort, History.com

Biên dịch: Nguyễn Thị Kim Phụng

Vào ngày này năm 1969, khi chuẩn bị khởi hành rời khỏi Sài Gòn sau chuyến đi bốn ngày nhằm điều tra tình hình miền Nam Việt Nam, Tướng Earle Wheeler (trong hình), Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hoa Kỳ (Joint Chiefs of Staff), báo cáo rằng “tiến trình Việt Nam hóa đang dần dần thành công một cách ổn định và thực tế,” nhưng lực lượng Mỹ vẫn sẽ phải tiếp tục hỗ trợ quân đội miền Nam “thêm một thời gian nữa.”

Tổng thống Nixon đã tuyên bố ý định “Việt Nam hóa” chiến tranh tại Hội nghị Midway (Midway Conference) hồi tháng 06, nói rằng đã đến lúc miền Nam phải chịu trách nhiệm nhiều hơn trong cuộc chiến. Theo đó, ông tuyên bố rằng khi lực lượng Nam Việt Nam cải thiện khả năng chiến đấu, lính Mỹ sẽ được lệnh trở về nước. Các đợt rút quân này sẽ được xác định dựa trên tỷ lệ cải thiện của lực lượng vũ trang và khả năng chiến đấu trên chiến trường của quân đội miền Nam.

Tuy nhiên, sau khi Mỹ bắt đầu rút quân vào mùa thu năm 1969, lịch trình rút quân đã phát triển theo một hướng khác, và lực lượng được rút về khá thấp so với các tiêu chí ban đầu.

Đến tháng 01/1972, còn chưa đến 75.000 lính Mỹ ở lại miền Nam Việt Nam.

Sự ra đời chiến lược ‘Việt Nam hóa chiến tranh’