Tag Archives: George C. Marshall

25/11/1947: Hội đồng Ngoại trưởng London họp về nước Đức

Nguồn: London Council of Foreign Ministers meeting begins, History.com Biên dịch: Nguyễn Thị Kim Phụng Vào ngày này năm 1947, trong bối cảnh mà một tờ báo gọi là “bầu không khí u ám hoàn toàn”, đại diện của Mỹ, … Continue reading

Posted in Bình luận | Tagged , , , , , , , , , | Leave a comment