Tag Archives: Huế

26/02/1968: Mộ tập thể được phát hiện ở Huế

Nguồn: Mass graves discovered in Hue, History.com Biên dịch: Nguyễn Thị Kim Phụng Vào ngày này năm 1968, lực lượng liên minh Mỹ – Việt Nam Cộng hòa, những người đã chiếm lại cố đô Huế từ tay quân đội … Continue reading

Posted in Sự kiện | Tagged , , , , | Leave a comment

24/2/1968: Quân đội Việt Nam CH tái chiếm Huế

Nguồn: Hue recaptured, History.com Biên dịch: Nguyễn Thị Kim Phụng Vào ngày này năm 1968, quân đội miền Nam Việt Nam đã tái chiếm được Kinh thành Huế. Mặc dù hơn một tuần sau đó Trận Mậu Thân tại Huế … Continue reading

Posted in Sự kiện | Tagged , , , , , | Leave a comment