Tag Archives: Phạm Thị Trang

#176- Quái vật đảo Jekyll (Ch.8): Sự ra đời tiền giấy và hoạt động ngân hàng

Nguồn: G. Edward Griffin, “Fool’s Gold”, in G.E. Griffin, The Creature from Jekyll Island: A Second Look at the Federal Reserve (5th Edition) (California: American Media, 2010), Chapter 8. Biên dịch: Phạm Thị Trang | Hiệu đính: Lê Hồng Hiệp … Continue reading

Posted in Biên dịch, Lịch sử kinh tế | Tagged , , , | Leave a comment

#154 – Toàn cầu hóa chính trị thế giới

Nguồn: Charles W. Kegley, JR. & Gregory A. Raymond, The Global Future: A Brief Introduction to World Politics (Chapter 11), (Boston, MA: Wadsworth, 2010) Biên dịch: Phạm Thị Trang | Hiệu đính: Nguyễn Hoàng Mỹ Phương Bài liên quan: Các … Continue reading

Posted in Biên dịch, Các vấn đề toàn cầu, Kinh tế quốc tế, Nhập môn QHQT | Tagged , , , , , | 1 Comment

#74 – Miến Điện mở cửa: Cơ hội cho các nhà dân chủ

Nguồn: Min Zin & Brian Joseph (2012). “The Opening in Burma: The Democrats’ Opportunity”, Journal of Democracy, Volume 23, Number 4 (October), pp. 104-119. Biên dịch: Phạm Thị Trang | Hiệu đính: Nguyễn Hoàng Mỹ Phương Trong suốt nửa thế kỷ … Continue reading

Posted in Biên dịch, Chính trị quốc tế | Tagged , , , , , , | Leave a comment