Top 20 bài được đọc nhiều nhất trong năm 2013

Print Friendly, PDF & Email

Ra đời từ ngày 9/5/2013, đến nay sau một năm hoạt động, Dự án Nghiencuuquocte.net đã xuất bản 157 bản dịch, tương đương khoảng 3.700 trang tài liệu. Sau đây là danh sách 20 bài viết trên Nghiencuuquocte.net được đọc nhiều nhất trong năm qua tính theo lượt đọc từ lúc xuất bản đến ngày 8/5/2014:

 1. #109 – Lý Quang Diệu viết về Đông Nam Á và Việt Nam
 2. #65 – Sự kiện Nhân Văn – Giai Phẩm, cuộc thanh trừng năm 1967, và di sản của sự bất đồng chính kiến
 3. #122 – Đặng Tiểu Bình và quyết định của Trung Quốc tiến hành chiến tranh với Việt Nam
 4. #111 – Giới chóp bu và cải cách ở Lào, Campuchia và Việt Nam
 5. #21 – Thời kỳ khó khăn và sụp đổ chế độ: Phản ứng của chế độ chuyên chế với suy thoái kinh tế
 6. #46 – “Chủ nghĩa xét lại” ở Việt Nam DCCH: Bằng chứng mới từ kho tư liệu Đông Đức
 7. #127 – Lý Quang Diệu viết về Nhật Bản
 8. #24 – Yếu tố địa lý của quyền lực Trung Quốc
 9. #91 – Khủng hoảng nợ công Châu Âu
 10. #151 – Lý Quang Diệu viết về Hoa Kỳ
 11. #23 – Biển Đông: Dầu mỏ, những yêu sách trên biển, và cạnh tranh chiến lược Mỹ – Trung
 12. #54 – Sự va chạm giữa các nền văn minh?
 13. #27 – Nguồn gốc hành vi của Liên Xô
 14. #49 – Quyền lực chính trị
 15. #76 – Những vị khách được nuông chiều hay những nhà yêu nước tận tụy? Người Hoa ở Bắc VN thời kỳ 1954-1978
 16. #25- Tuyên ngôn của Adam Smith về cuộc cách mạng kinh tế năm 1776
 17. #36 – Sự cáo chung của lịch sử?
 18. #80 – Bước ngoặt trong kinh tế học thế kỷ 20
 19. #145 – Vai trò của các đảng phái chính trị trong nhà nước Việt Nam DCCH
 20. #59 – Yếu tố kinh tế trong rạn nứt quan hệ Việt – Trung giai đoạn 1972-75