21/06/1788: Hiến pháp Mỹ được phê chuẩn

Print Friendly, PDF & Email

shutterstock_72889642

Nguồn:U.S. Constitution ratified,” History.com (truy cập ngày 20/6/2015).

Biên dịch & Hiệu đính: Nguyễn Huy Hoàng

Vào ngày này năm 1788, New Hampshire đã trở thành tiểu bang thứ chín và là tiểu bang cần thiết cuối cùng phê chuẩn Hiến pháp của Hoa Kỳ để đưa văn bản này trở thành luật của xứ sở (the law of the land).

Đến năm 1786, những khiếm khuyết trong Các điều khoản Hợp bang (Articles of Confederation) thời hậu Cách mạng Mỹ đã lộ rõ, chẳng hạn như việc thiếu một cơ quan trong ương phụ trách thương mại trong nước và nước ngoài. Quốc hội đã thông qua một kế hoạch soạn thảo một bản hiến pháp mới, và đến ngày 25 tháng 5 năm 1787, Hội nghị Lập hiến được triệu tập tại Hội trường Độc lập ở Philadelphia. Ngày 17 tháng 9 năm 1787 , sau ba tháng thảo luận dưới sự giám sát của Chủ tịch Hội nghị George Washington, bản Hiến pháp mới của nước Mỹ, thứ tạo ra một chính phủ liên bang mạnh mẽ với một hệ thống kiềm chế và đối trọng phức tạp, được ký bởi 38 trên 41 đại biểu có mặt tại lễ bế mạc Hội nghị. Theo Điều VII của Hiến pháp, nó sẽ không được thừa nhận khi chưa nhận được sự phê chuẩn của 9 trên 13 tiểu bang.

Bắt đầu từ ngày mùng 7 tháng 12, năm tiểu bang – Delaware, Pennsylvania, New Jersey, Georgia, và Connecticut – đã nhanh chóng phê chuẩn Hiến pháp. Tuy nhiên, những tiểu bang khác, đặc biệt là Massachusetts, lại phản đối văn bản này, vì nó không bảo lưu các quyền chưa được phân cấp cho các tiểu bang và thiếu sự bảo vệ hiến định dành cho những quyền chính trị cơ bản, chẳng hạn như tự do ngôn luận, tự do tôn giáo, và tự do báo chí.

Đến tháng 2 năm 1788, một thỏa hiệp đã đạt được, theo đó, Massachusetts và các tiểu bang khác sẽ đồng ý phê chuẩn Hiến pháp với điều kiện đảm bảo những tu chính án mới phải lập tức được đề xuất. Như vậy, Massachusetts đã miễn cưỡng phê chuẩn bản hiến pháp mới, theo sau là Maryland và Nam Carolina. Ngày 21 tháng 6 năm 1788, New Hampshire trở thành tiểu bang thứ chín phê chuẩn hiến pháp mới, theo đó đồng ý rằng chính phủ mới theo Hiến pháp Mỹ sẽ bắt đầu hoạt động từ ngày mùng 4 tháng 3 năm 1789. Đến tháng 6, Virginia phê chuẩn Hiến pháp, theo sau là New York trong tháng 7.

Ngày 25 tháng 9 năm 1789, Quốc hội đầu tiên của Hoa Kỳ đã thông qua 12 tu chính án Hiến pháp – được gọi là Tuyên ngôn nhân quyền Hoa Kỳ – và gửi tới các tiểu bang để phê chuẩn. Mười trong số những tu chính án này được phê chuẩn vào năm 1791. Tháng 11 năm 1789, Bắc Carolina trở thành tiểu bang thứ 12 phê chuẩn Hiến pháp Mỹ. Rhode Island, nơi phản đối chính sách kiểm soát tiền tệ của liên bang và phê phán những thỏa hiệp về vấn đề nô lệ, đã kiên quyết từ chối phê chuẩn Hiến pháp cho đến khi Chính phủ Mỹ đe dọa cắt đứt quan hệ thương mại với tiểu bang này. Ngày 29 tháng 5 năm 1790, Rhode Island bỏ phiếu phê chuẩn Hiến pháp, và trở thành thuộc địa cuối cùng trong số 13 thuộc địa ban đầu tham gia vào Hợp chúng quốc Hoa Kỳ. Ngày nay, Hiến pháp Mỹ là bản hiến pháp thành văn lâu đời nhất còn hiệu lực trên thế giới.