20/12/1960: Thành lập Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam

Print Friendly, PDF & Email

NLF flag

Nguồn:National Liberation Front formed,” History.com (truy cập ngày 19/12/2015).

Biên dịch: Nguyễn Huy Hoàng

Vào ngày này năm 1960, chính phủ miền Bắc Việt Nam đã thông báo thành lập Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam tại một hội nghị được tổ chức “ở một nơi nào đó ở miền Nam.” Tổ chức này, thường được gọi là Mặt trận Giải phóng (MTGP), được thiết kế nhằm lặp lại sự thành công của Việt Minh, tổ chức liên minh dân tộc chủ nghĩa đã giải thoát thành công Việt Nam khỏi ách thống trị của thực dân Pháp.

MTGP đã tìm đến những bộ phận của xã hội miền Nam Việt Nam vốn không hài lòng với chính phủ và các chính sách của Tổng thống Ngô Đình Diệm. Một trăm đại biểu đại diện cho hơn một chục đảng phái chính trị và các nhóm tôn giáo – cả cộng sản lẫn phi cộng sản – đã tham dự hội nghị. Tuy nhiên, ngay từ đầu, MTGP đã được lãnh đạo bởi BCHTW Đảng Lao động (tức Đảng Cộng sản) và hoạt động như một chính phủ của Bắc Việt ở miền Nam Việt Nam. Chế độ Sài Gòn gọi MTGP là “Việt Cộng,” một cách rút gọn mang tính miệt thị của “Việt Nam Cộng sản.”

Lực lượng quân sự của MTGP là Quân Giải phóng miền Nam Việt Nam. Tháng 2 năm 1965, Quân Giải phóng tấn công các căn cứ quân đội Mỹ tại Pleiku và Quy Nhơn, khiến Tổng thống Lyndon B. Johnson quyết định gửi các lực lượng bộ binh Mỹ đầu tiên đến miền Nam Việt Nam một tháng sau đó. Cuối cùng, hơn 500.000 lính Mỹ đã được gửi sang Việt Nam để chiến đấu chống lại Quân Giải phóng miền Nam Việt Nam và Quân đội Nhân dân Việt Nam.

MTGP đạt tới đỉnh cao quyền lực trong Tết Mậu Thân năm 1968, khi lực lượng cộng sản phát động một cuộc tấn công phối hợp lớn nhằm vào các trung tâm đô thị trọng điểm trên toàn miền Nam Việt Nam. Mặc dù bị đánh bại trong cuộc phản công, các lực lượng Việt Cộng đã giành được một thắng lợi lớn về tâm lý do cuộc tấn công khiến nhiều người vốn từ lâu ủng hộ cuộc chiến của Mỹ ở Việt Nam bắt đầu nghi ngờ về những dự đoán lạc quan của chính quyền Johnson.