24/06/1970: Thượng viện Mỹ bãi bỏ Nghị quyết Vịnh Bắc Bộ

Print Friendly, PDF & Email

maddox

Nguồn:Senate repeals Tonkin Gulf Resolution”, History.com (truy cập ngày 23/6/2016)

Biên dịch: Nguyễn Ngọc Tường Ngân

Vào ngày này năm 1970, dựa vào một sửa đổi được đề nghị bởi Thượng nghị sĩ Robert Dole (Đảng Cộng hòa – bang Kansas) đối với Đạo luật Bán hàng Quân sự cho Nước ngoài, Thượng viện đã bỏ phiếu với tỉ lệ 81-10 để bãi bỏ Nghị quyết Vịnh Bắc Bộ.

Vào tháng 8 năm 1964, sau khi các tàu ngư lôi của Bắc Việt tấn công các tàu khu trục của Mỹ (trong sự kiện được gọi là Sự kiện Vịnh Bắc Bộ), Tổng thống Johnson đã yêu cầu Quốc hội thông qua một nghị quyết cho phép tổng thống “thực hiện tất cả mọi biện pháp cần thiết” để phòng thủ khu vực Đông Nam Á. Sau đó, Quốc hội đã thông qua Luật Công số 88-408, sau này được gọi là Nghị quyết Vịnh Bắc Bộ, trao cho tổng thống quyền thực hiện bất cứ hành động nào mà ông ta coi là cần thiết, bao gồm cả “việc sử dụng lực lượng vũ trang.”

Nghị quyết được thông qua với tỉ lệ 82-2 tại Thượng viện, nơi Wayne Morse K. (Đảng Dân chủ – bang Oregon) và Ernest Gruening (Đảng Dân chủ – bang Alaska) là hai người duy nhất bỏ phiếu chống; và dự luật sau đó được nhất trí thông qua bởi Hạ viện. Tổng thống Johnson đã ký dự luật thành luật chính thức vào ngày 10/08/1964. Nó trở thành cơ sở pháp lý cho mọi hành động tổng thống được thực hiện bởi chính quyền Johnson trong quá trình tiến hành chiến tranh Việt Nam.

Mặc dù có sự ủng hộ ban đầu dành cho nghị quyết, nó đã trở nên ngày một gây tranh cãi khi Johnson sử dụng nghị quyết nhằm tăng cường cam kết của Hoa Kỳ đối với cuộc chiến ở Việt Nam. Bãi bỏ nghị quyết là nhằm hạn chế quyền hạn tiến hành chiến tranh của tổng thống.

Chính quyền Nixon đã thể hiện lập trường trung lập trong cuộc bỏ phiếu, phủ nhận việc chính quyền lấy Nghị quyết Vịnh Bắc Bộ làm cơ sở cho thẩm quyền tiến hành chiến tranh của mình tại khu vực Đông Nam Á. Chính quyền khẳng định rằng họ chủ yếu dựa vào thẩm quyền hiến định của tổng thống trong vai trò tổng chỉ huy quân đội phải bảo vệ sinh mạng  các binh lính trong lực lượng quân sự Hoa Kỳ nhằm biện minh cho các hành động và chính sách của mình trong cuộc chiến.

Hình: Tàu USS Maddox được cho là bị tấn công trong Sự kiện Vịnh Bắc Bộ, ngày 2/8/1964. Nguồn: www.ibiblio.org

[efb_likebox fanpage_url=”DAnghiencuuquocte” box_width=”420″ box_height=”” locale=”en_US” responsive=”0″ show_faces=”1″ show_stream=”0″ hide_cover=”0″ small_header=”0″ hide_cta=”0″ ]