Vụ kiện Philippines – Trung Quốc về Biển Đông

Print Friendly, PDF & Email

Phim Tư liệu giới thiệu thông tin cơ bản và phân tích Vụ kiện Philippines – Trung Quốc về Biển Đông. Chương trình có sự tham gia của TS. Nguyễn Thị Lan Anh, Học viện Ngoại giao Việt Nam.

Nguồn: VTV4

Xem thêm:

Phán quyết Biển Đông của Tòa Trọng tài: Khả năng và tác động