10/10/1954: Việt Minh giải phóng thủ đô

Print Friendly, PDF & Email

10-10-1954-viet-minh-take-control-in-the-north

Nguồn: Viet Minh take control in the north, History.com

Biên dịch: Nguyễn Thị Kim Phụng

Vào ngày này năm 1954, Việt Minh chính thức giải phóng Hà Nội và nắm quyền kiểm soát miền Bắc Việt Nam.

Việt Nam Độc Lập Đồng Minh, gọi tắt là Việt Minh, là một tổ chức Cộng sản được Hồ Chí Minh thành lập vào năm 1941, nhằm xây dựng lực lượng chống lại thực dân Pháp và quân phiệt Nhật.

Sau khi Nhật đầu hàng Đồng Minh năm 1945, người Pháp đã cố gắng tái thiết lập chế độ thuộc địa. Việt Minh phát động một cuộc chiến tranh du kích lâu dài và đẫm máu nhằm chống lại thực dân Pháp – đó chính là Chiến tranh Đông Dương lần thứ nhất.

Cuối cùng, Việt Minh, dưới sự lãnh đạo của Đại tướng Võ Nguyên Giáp, đã đánh bại quân Pháp trong trận Điện Biên Phủ (07/05/1954). Ngày 01/08, hiệp ước kết thúc chiến tranh chính thức có hiệu lực. Quân Việt Minh chiến thắng, tiến vào Hà Nội, còn người Pháp thì chuẩn bị rút quân.

Theo các điều khoản thỏa thuận trong Hiệp định Genève được ký vào tháng 7, Việt Nam bị tạm chia thành hai phần, được ngăn cách bởi một khu phi quân sự (Demilitarized Zone, DMZ) chạy dọc theo vĩ tuyến 17. Miền Bắc đặt dưới quyền kiểm soát của chính quyền Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh. Còn miền Nam sẽ do Quốc gia Việt Nam phi cộng sản quản lý. Đến năm 1956, hai miền sẽ được thống nhất sau tổng tuyển cử dưới sự giám sát quốc tế.

Ngô Đình Diệm, người đang giữ chức Thủ tướng Quốc gia Việt Nam (từ tháng 6/1954), là một người Công giáo và kiên quyết chống Cộng. Bản thân Diệm cũng không thích Hiệp định Genève và luôn tìm cách củng cố quyền lực của mình ở miền Nam. Đến giữa năm 1955, Diệm đã kiểm soát hầu hết miền Nam Việt Nam, và vào tháng Bảy năm đó, ông tuyên bố từ chối không thực hiện tổng tuyển cử như quy định của Hiệp định Genève.

Tuyên bố này đã dẫn tới một cuộc nổi dậy ở miền Nam và cuối cùng là Chiến tranh Đông Dương lần thứ hai, khi các lực lượng chính quy của Bắc Việt Nam tham chiến và lực lượng của Mỹ được gửi đến miền Nam. Việt Nam đã không được thống nhất mãi cho đến tháng 4/1975, khi quân đội miền Bắc chiếm được Sài Gòn.

[efb_likebox fanpage_url=”DAnghiencuuquocte” box_width=”420″ box_height=”” locale=”en_US” responsive=”0″ show_faces=”1″ show_stream=”0″ hide_cover=”0″ small_header=”0″ hide_cta=”0″ ]