06/11/1963: Dương Văn Minh lên lãnh đạo Nam Việt Nam

Print Friendly, PDF & Email

06

Nguồn: General Minh takes over leadership of South Vietnam, History.com

Biên dịch: Nguyễn Thị Kim Phụng

Sau cuộc đảo chính ngày 01/11/1963, với kết quả là Tổng thống Ngô Đình Diệm bị ám sát, Tướng Dương Văn Minh trở thành nhà lãnh đạo của miền Nam Việt Nam. Ông là Chủ tịch Hội đồng Quân nhân Cách mạng (nhóm các tướng lĩnh bất đồng chính kiến, những người đã tiến hành cuộc đảo chính).

Trong bức điện gửi cho Tổng thống Kennedy, Đại sứ Mỹ Henry Cabot Lodge viết “Chúng ta không thể quản lý hay ngừng [cuộc đảo chính] một khi nó đã bắt đầu … Dù vậy, khá chắc rằng hạt giống của đảo chính phát triển mạnh mẽ là nhờ chúng ta chuẩn bị, và cuộc đảo chính cũng sẽ không xảy ra [như vậy] nếu không có sự cho phép của chúng ta.” Lodge thật ra không trung thực, vì chính ông ta từ lâu đã là người ủng hộ việc loại bỏ Diệm.

Sau cái chết của Diệm, một Phật tử tên là Nguyễn Ngọc Thơ đã trở thành Thủ tướng, nhưng quyền lực thực sự thuộc về Hội đồng Quân nhân Cách mạng của Tướng Minh. Chính phủ mới được phía Mỹ chấp thuận vì đã cam kết sẽ không trở thành một chế độ độc tài và còn tuyên bố “Vũ khí tốt nhất để chống lại chủ nghĩa cộng sản là dân chủ và tự do.” Tuy nhiên, ông Minh đã không thể thành lập một chính quyền hoạt động hiệu quả, còn bản thân ông thì bị lật đổ trong một cuộc đảo chính không đổ máu dẫn đầu bởi Tướng Nguyễn Khánh vào tháng 1/1964.

[efb_likebox fanpage_url=”DAnghiencuuquocte” box_width=”420″ box_height=”” locale=”en_US” responsive=”0″ show_faces=”1″ show_stream=”0″ hide_cover=”0″ small_header=”0″ hide_cta=”0″ ]