02/12/1961: Castro tuyên bố theo chủ nghĩa Mác-Lênin

Print Friendly, PDF & Email

02

Nguồn: Castro declares himself a Marxist-Leninist, History.com

Biên dịch: Nguyễn Thị Kim Phụng

Sau một năm quan hệ căng thẳng nghiêm trọng giữa Mỹ và Cuba, Chủ tịch Cuba Fidel Castro đã tuyên bố công khai rằng ông là một người theo chủ nghĩa Mác – Lênin, làm gia tăng hơn tình trạng thù địch Chiến tranh Lạnh gay gắt giữa hai nước.

Castro lên nắm quyền vào năm 1959, sau khi lãnh đạo một cuộc cách mạng thành công, chống lại chế độ độc tài Fulgencio Batista. Gần như ngay từ đầu, Mỹ đã lo ngại rằng Castro quá thiên tả về chính trị. Ông tiến hành cải cách ruộng đất, quốc hữu hóa các công ty dầu mỏ do người nước ngoài nắm giữ, rồi dần dần tịch thu tất cả các tài sản nước ngoài tại Cuba. Ông cũng thiết lập quan hệ ngoại giao chặt chẽ với Liên Xô, và người Liên Xô sau đó đã sớm cung cấp viện trợ kinh tế và quân sự.

Tính đến tháng 01/1961, Mỹ đã cắt đứt quan hệ ngoại giao với Cuba. Sang tháng 4 thì xảy ra sự kiện Vịnh Con lợn (Bay of Pigs), trong đó hàng trăm phiến quân, được người Mỹ vũ trang và huấn luyện, đã cố gắng tiến vào Cuba với mục đích lật đổ chính quyền Castro. Cuộc tấn công đã kết thúc với thất bại quân sự thảm hại của phe phiến quân và thất bại ngoại giao đáng xấu hổ của Mỹ.

Castro đã làm rõ hơn điều mà vốn dĩ hầu hết các quan chức Mỹ đều tin. Trong một phát biểu trên truyền hình vào ngày 02/12/1961, Castro tuyên bố: “Tôi là một người theo chủ nghĩa Mác-Lênin và sẽ tiếp tục như vậy cho đến cuối đời.” Ông tiếp tục nói rằng, “Chủ nghĩa Mác hay chủ nghĩa xã hội khoa học đã trở thành phong trào cách mạng của giai cấp lao động.” Ông cũng lưu ý rằng chủ nghĩa cộng sản sẽ là lực lượng thống trị trong chính trị Cuba: “Không thể có ba hoặc bốn phong trào.”

Một số người đặt nghi vấn về quyết tâm của Castro đối với sự nghiệp cộng sản, tin rằng tuyên bố của ông đơn giản chỉ là một vở diễn để được Liên Xô hỗ trợ nhiều hơn. Tuy nhiên, Castro chưa bao giờ xa rời nguyên tắc của mình và đã trở thành một trong những nguyên thủ quốc gia cầm quyền lâu nhất. Vào cuối tháng 07/2006, vì lý do sức khỏe, Fidel Castro tạm thời để em trai Raul nắm quyền. Sau đó, ông chính thức về hưu vào tháng 02/2008. Castro qua đời vào ngày 25/11/206 ở tuổi 90.