08/10/1967: Che Guevara bị quân đội Bolivia bắt giữ

Print Friendly, PDF & Email

Nguồn: Che Guevara captured by Bolivian army, History.com

Biên dịch: Nguyễn Thị Kim Phụng

Vào ngày này năm 1967, lực lượng du kích Bolivia do nhà cách mạng Marxist Che Guevara lãnh đạo đã bị đánh bại trong cuộc giao tranh với một biệt đội của quân đội Bolivia. Guevara đã bị thương, bị bắt và bị xử tử ngay ngày hôm sau.

Sinh ra ở Argentina, Guevara tin rằng chỉ một người chịu hành động (a man of action) cũng có thể cách mạng hóa cả một dân tộc. Ông đóng một vai trò quan trọng trong cuộc Cách mạng Cuba 1956-1959, đồng thời khuyến khích Fidel Castro theo đuổi một sự nghiệp cộng sản và chống Mỹ của mình.

Sau khi nắm giữ một số vị trí trong chính phủ Fidel Castro, ông biến mất khỏi Cuba vào năm 1965. Guevara đã bí mật đi đến Congo, nơi ông huấn luyện phiến quân, và vào năm 1966, ông xuất hiện ở Bolivia với tư cách là thủ lĩnh của một nhóm du kích mới.

Sau khi ông qua đời, Guevara đã được thần tượng hóa thành một anh hùng cánh tả trong Cách mạng ở Thế giới Thứ ba.

Che Guevara – Hiệp sĩ của Cách mạng Châu Mỹ Latinh