19/01/1961: Eisenhower cảnh báo Tổng thống kế nhiệm về Lào

Print Friendly, PDF & Email

Nguồn: Eisenhower cautions successor about Laos, History.com

Biên dịch: Nguyễn Thị Kim Phụng

Vào ngày này năm 1961, Tổng thống sắp mãn nhiệm Dwight D. Eisenhower đã cảnh báo người kế nhiệm mình – Tổng thống John F. Kennedy – rằng Lào là “chìa khóa cho toàn bộ khu vực Đông Nam Á,” và thậm chí có thể cần đến sự can thiệp trực tiếp của lực lượng tác chiến Hoa Kỳ.

Lo sợ việc Lào sụp đổ dưới tay lực lượng cộng sản Pathet Lào có thể gây ra hiệu ứng domino ở Đông Nam Á, Kennedy đã gửi một lực lượng đặc nhiệm đến Vịnh Thái Lan vào tháng 04/1961. Tuy nhiên, ông quyết định không để quân Mỹ can thiệp vào Lào và vào tháng 06/1961, ông đã cử đại diện đến Geneva nhằm cố gắng tìm ra giải pháp cho cuộc khủng hoảng.

Năm 1962, một thỏa thuận đã được ký kết kêu gọi sự trung lập của Lào và thành lập một chính phủ liên hiệp để điều hành đất nước. Đến thời điểm đó, Kennedy đã chuyển sự chú ý sang miền Nam Việt Nam, nơi một cuộc nổi dậy đang gia tăng đe dọa lật đổ chính quyền thân phương Tây của Ngô Đình Diệm.

Kennedy đã gửi các cố vấn quân sự đến hỗ trợ Quân đội Việt Nam Cộng hòa và cam kết này dần được mở rộng theo thời gian. Ở thời điểm Kennedy bị ám sát vào tháng 11/1963, ông đã chỉ định hơn 17.000 cố vấn người Mỹ đến miền Nam Việt Nam.

23/07/1962: Đạt được thỏa thuận về Lào