28/05/1991: Thủ đô Ethiopia rơi vào tay quân nổi dậy

Print Friendly, PDF & Email

Nguồn: Ethiopian capital falls to rebels, History.com

Biên dịch: Nguyễn Thị Kim Phụng

Vào ngày này năm 1991, Addis Ababa, thủ đô Ethiopia, đã rơi vào tay lực lượng Mặt trận Cách mạng Dân chủ Nhân dân Ethiopia (Ethiopian People’s Revolutionary Democratic Front – EPRDF), chính thức kết thúc 17 năm cai trị của phe Marxist ở đất nước Đông Phi này.

Năm 1974, Haile Selassie, nhà lãnh đạo Ethiopia từ năm 1930, đã bị lật đổ trong một cuộc đảo chính quân sự. Những người cai trị mới của Ethiopia đã lập nên một chế độ Marxist, cho xử tử hàng ngàn đối thủ chính trị, còn họ thì liên kết với Liên Xô. Chiến tranh với Somalia và những đợt hạn hán trầm trọng trong thập niên 1980 đã đẩy người dân Ethiopia vào nạn đói, dẫn đến nhiều xung đột lớn trong nội bộ, cũng như các phong trào đòi độc lập ở các vùng Eritrea và Tigre.

Đầu năm 1991, EPRDF, liên minh các nhóm nổi dậy do người Tigrean dẫn đầu, dưới sự lãnh đạo của Meles Zenawi, đã bắt đầu đạt được thành công thực sự và đánh bại quân đội Ethiopia, buộc lãnh đạo độc tài Haile Mariam Mengistu phải trốn khỏi nước này. Ngày 28/05/1991, khi đang diễn ra đàm phán ngừng bắn, xe tăng EPRDF đã tiến vào Addis Ababa mà gần như không hề bị ngăn chặn.

Ngay sau đó, một chính phủ chuyển tiếp đã được thành lập, với Meles Zenawi là Tổng thống. Sang tháng 07, một hiến pháp dân chủ mới được soạn thảo, và nền độc lập của Eritrea đã được thừa nhận mà không có sự cố nào ngăn cản.

[efb_likebox fanpage_url=”DAnghiencuuquocte” box_width=”420″ box_height=”” locale=”en_US” responsive=”0″ show_faces=”1″ show_stream=”0″ hide_cover=”0″ small_header=”0″ hide_cta=”0″ ]