03/10/1917: Mỹ thông qua Đạo luật Thu ngân sách thời chiến

Print Friendly, PDF & Email

Nguồn: War Revenue Act passed in U.S., History.com

Biên dịch: Nguyễn Thị Kim Phụng

Vào ngày này năm 1917, sáu tháng sau khi Mỹ tuyên chiến với Đức và bắt đầu tham gia Thế chiến I, Quốc Hội Mỹ đã thông qua Đạo luật Thu ngân sách thời chiến (War Revenue Act), theo đó sẽ tăng thuế thu nhập lên mức chưa từng có nhằm tăng nguồn thu cho nỗ lực chiến tranh của họ.

Tu chính án thứ 16, vốn cho Quốc Hội quyền thu thuế thu nhập, đã trở thành một phần của Hiến pháp Mỹ vào năm 1913; vào tháng 10 năm đó, luật thuế thu nhập mới đã giới thiệu một hệ thống thuế với mức thuế suất bắt đầu từ 1% và tăng lên 7% cho người đóng thuế có thu nhập trên 500.000 USD.

Mặc dù chưa đến 1% dân số nộp thuế thu nhập vào thời điểm đó, tu chính án này đã đánh dấu một sự thay đổi quan trọng, vì trước đây hầu hết mọi người đều tiến hành hoạt động kinh tế của họ mà chính phủ không biết. Trong một nỗ lực nhằm trấn an những lo ngại về sự can thiệp quá mức của chính phủ vào các vấn đề tài chính tư nhân, Quốc Hội đã bổ sung một điều khoản vào năm 1916, trong đó yêu cầu tất cả các thông tin từ các tờ khai thuế phải được bảo mật.

Tuy nhiên, vào lúc đó, việc chuẩn bị và tham gia Thế chiến I đã làm tăng đáng kể nhu cầu về ngân sách của chính phủ. Quốc Hội đã phản ứng trước nhu cầu này bằng cách thông qua Đạo luật Thu ngân sách (Revenue Act) vào năm 1916, tăng thuế suất thấp nhất từ 1% lên 2%; những người có thu nhập trên 1,5 triệu USD bị đánh thuế ở mức 15%. Đạo luật này cũng áp các loại thuế mới lên bất động sản và các khoản lợi nhuận doanh nghiệp lớn.

Tính đến năm 1917, chủ yếu do mức thuế thu nhập mới, thu ngân sách liên bang hàng năm đã gần bằng tổng thu ngân sách tất cả các năm trong giai đoạn 1791 – 1916. Tuy nhiên, nhu cầu vẫn còn cao, và trong tháng 10/1917, Quốc Hội đã thông qua Đạo luật Thu ngân sách thời chiến, giảm số lượng người được miễn thuế và tăng đáng kể mức thuế suất. Theo đó, người có thu nhập 40.000 USD sẽ bị áp dụng thuế suất 16%, trong khi người có thu nhập 1,5 triệu USD phải đóng thuế 67%. Mặc dù chỉ có 5% dân số Mỹ phải đóng thuế, nguồn thu từ thuế của nước này đã tăng từ 809 triệu USD năm 1917 lên 3,6 tỷ USD vào năm sau đó. Vào thời điểm Thế chiến I kết thúc vào năm 1918, nguồn thu từ thuế thu nhập đã được dùng để chi trả cho một phần ba chi phí chiến tranh.

[efb_likebox fanpage_url=”DAnghiencuuquocte” box_width=”420″ box_height=”” locale=”en_US” responsive=”0″ show_faces=”1″ show_stream=”0″ hide_cover=”0″ small_header=”0″ hide_cta=”0″ ]