01/03/1781: Các Điều khoản Hợp bang được phê chuẩn

Print Friendly, PDF & Email

Nguồn: Articles of Confederation are ratified, History.com

Biên dịch: Nguyễn Thị Kim Phụng

Vào ngày này năm 1781, Các Điều khoản Hợp bang (Articles of Confederation) cuối cùng đã được phê chuẩn. Ngày 15/11/1777, sau 16 tháng thảo luận, Các Điều khoản này đã được Quốc hội ký và gửi đến các bang để phê chuẩn. Tranh cãi về đất đai giữa Virginia và Maryland đã trì hoãn việc phê chuẩn cuối cùng trong gần 4 năm nữa. Maryland cuối cùng đã thông qua Các Điều khoản vào ngày 01/03/1781, khẳng định văn bản này là bản phác thảo cho một chính phủ chính thức của Mỹ. Đất nước đã được điều hành theo Các Điều khoản Hợp bang cho đến khi Hiến pháp Hoa Kỳ có hiệu lực kể từ năm 1789.

Khác biệt quan trọng giữa Các Điều khoản Hợp bang và Hiến pháp Hoa Kỳ – tính ưu tiên các tiểu bang trong Các Điều khoản – được hiểu rõ nhất khi so sánh hai văn bản.

Các Điều khoản Hợp bang bắt đầu bằng câu:

“Đối với tất cả những ai nhận được văn bản này, chúng tôi ký tên dưới đây như là những đại biểu của các bang.”

Ngược lại, Hiến pháp bắt đầu:

“Chúng tôi, nhân dân Hợp chúng quốc Hoa Kỳ, đã quyết định thiết lập và xây dựng Hiến pháp này cho Hợp Chúng quốc Hoa Kỳ.”

Tính ưu tiên các tiểu bang trong Các Điều khoản Hợp bang thậm chí còn rõ ràng trong Điều II:

“Mỗi tiểu bang đều được bảo toàn chủ quyền, tự do và độc lập, và mọi quyền lực, quyền tài phán, và quyền lợi mà không được trao một cách rõ ràng cho chính phủ liên bang, đại diện là Quốc Hội.”

Chưa đầy năm năm sau khi Các Điều khoản Hợp bang được phê chuẩn, người dân Mỹ đã nhận ra rằng hệ thống này không phù hợp với nhiệm vụ quản trị mà họ đặt ra, vậy là họ đã ôn hòa lật đổ chính phủ thứ hai của họ chỉ trong vòng hơn 20 năm. Sự khác biệt giữa một tập hợp các quốc gia có chủ quyền cùng thành lập liên bang và một chính phủ liên bang được tạo ra bởi nhân dân của một nước đã trở thành trung tâm của cuộc tranh luận khi những người Mỹ mới quyết định hình thức chính phủ của họ.

Trong giai đoạn 1776 – 1787, người dân Mỹ đã đi từ việc sống dưới một vị vua chuyên chế, sang sống trong một tập hợp các quốc gia có chủ quyền, và sau cùng trở thành người dân một nước có chủ quyền. Sự chuyển đổi này đã định hình nên Cách mạng Hoa Kỳ.

Khái quát lịch sử Mỹ (Ch.4): Xây dựng một chính phủ quốc gia