30/01/1781: Maryland phê chuẩn Các điều khoản Hợp bang

Nguồn: Maryland finally ratifies Articles of Confederation, History.com

Biên dịch: Nguyễn Thị Kim Phụng

Vào ngày này năm 1781, Maryland trở thành bang thứ 13 và là bang cuối cùng phê chuẩn Các điều khoản Hợp bang (Articles of Confederation), muộn gần ba năm so với thời hạn chính thức do Quốc hội Mỹ đưa ra vào ngày 10/03/1778.

Kể từ năm 1776, Quốc hội Lục địa đã bắt đầu soạn thảo Các điều khoản Hợp bang trong một quá trình rời rạc. Họ đã phải đối mặt với những vấn đề tương tự như khi tiến hành Hội nghị Hiến pháp năm 1787 sau này. Các bang lớn muốn có số phiếu bầu tỷ lệ thuận với dân số, trong khi các bang nhỏ muốn tiếp tục với hiện trạng là một phiếu bầu cho mỗi bang. Continue reading “30/01/1781: Maryland phê chuẩn Các điều khoản Hợp bang”

01/03/1781: Các Điều khoản Hợp bang được phê chuẩn

Nguồn: Articles of Confederation are ratified, History.com

Biên dịch: Nguyễn Thị Kim Phụng

Vào ngày này năm 1781, Các Điều khoản Hợp bang (Articles of Confederation) cuối cùng đã được phê chuẩn. Ngày 15/11/1777, sau 16 tháng thảo luận, Các Điều khoản này đã được Quốc hội ký và gửi đến các bang để phê chuẩn. Tranh cãi về đất đai giữa Virginia và Maryland đã trì hoãn việc phê chuẩn cuối cùng trong gần 4 năm nữa. Maryland cuối cùng đã thông qua Các Điều khoản vào ngày 01/03/1781, khẳng định văn bản này là bản phác thảo cho một chính phủ chính thức của Mỹ. Đất nước đã được điều hành theo Các Điều khoản Hợp bang cho đến khi Hiến pháp Hoa Kỳ có hiệu lực kể từ năm 1789. Continue reading “01/03/1781: Các Điều khoản Hợp bang được phê chuẩn”