28/11/1965: Philippines đồng ý gửi quân sang Nam Việt Nam

Print Friendly, PDF & Email

Nguồn: The Philippines agrees to send troops to South Vietnam, History.com

Biên dịch: Lê Thị Hồng Loan | Biên tập: Lê Hồng Hiệp

Vào ngày này năm 1965, Tổng thống đắc cử Ferdinand Marcos của Philippines tuyên bố rằng ông sẽ gửi quân đội sang miền Nam Việt Nam, để đáp lại lời kêu gọi thành lập đội quân “nhiều lá cờ” tại Việt Nam của Tổng thống Lyndon Johnson.

Johnson hy vọng sẽ tranh thủ các quốc gia khác để gửi viện trợ quân sự và binh lính nhằm hỗ trợ cho mục tiêu của Hoa Kỳ tại miền Nam Việt Nam. Mức hỗ trợ không phải là vấn đề chính; Johnson muốn thể hiện sự đoàn kết và đồng thuận quốc tế đối với các chính sách của Hoa Kỳ ở Đông Nam Á.

Philippines đã gửi một lực lượng hành động dân sự bao gồm 1.500 người vào năm 1966; Hoa Kỳ đã chi trả kinh phí hoạt động của nhóm này và cũng cung cấp viện trợ quân sự và kinh tế bổ sung cho Marcos để đổi lấy việc ông gửi quân đội của mình sang Việt Nam.

Một số quốc gia khác – bao gồm Australia, New Zealand, Hàn Quốc và Thái Lan – đã đáp ứng lời kêu gọi của Johnson và gửi quân sang Nam Việt Nam. Những đội quân này được gọi chung là Quân lực Thế giới Tự do, và họ đã chiến đấu bên cạnh quân đội Hoa Kỳ và miền Nam Việt Nam.