21/04/1965: Tình báo Mỹ tiết lộ lính Bắc Việt có mặt tại Nam Việt Nam

Print Friendly, PDF & Email

Nguồn: Intelligence reveals North Vietnamese units in South Vietnam, History.com

Biên dịch: Nguyễn Thị Kim Phụng

Vào ngày này năm 1965, Cục Tình báo Trung ương và Cơ quan Tình báo Quốc phòng Hoa Kỳ đã báo cáo về một diễn tiến “đáng ngại nhất”: một trung đoàn Quân đội nhân dân Việt Nam – quân đội thường trực của Bắc Việt – hiện đang hỗ trợ lực lượng Việt Cộng (tức Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam) ở Nam Việt Nam.

Trước đó, người ta tin rằng miền Nam chỉ đang phải đối mặt với một cuộc nổi dậy nội bộ của lực lượng Việt Cộng. Nhưng báo cáo này đã chỉ ra rằng, trên thực tế, quân đội Việt Cộng đã được các đơn vị quân đội Bắc Việt hỗ trợ trong cuộc chiến chống lại chính quyền Sài Gòn. Tóm lại, báo cáo cho thấy miền Nam đang tham gia vào một cuộc chiến tranh lớn hơn nhiều so với suy nghĩ ban đầu của họ.

Tình hình vượt xa khả năng chiến đấu của quân đội miền Nam. Để ổn định tình hình, Tổng thống Lyndon B. Johnson sẽ phải cam kết đưa quân đội tác chiến của Mỹ đến, dẫn đến việc Mỹ tham chiến. Và thực tế là cuối cùng đã có hơn 500.000 lính Mỹ đóng quân ở miền Nam Việt Nam.

Tại sao Johnson đưa Mỹ lún sâu vào Chiến tranh Việt Nam?