16/07/1965: McNamara thăm Nam Việt Nam

Print Friendly, PDF & Email

Nguồn: McNamara visits South Vietnam, History.com

Biên dịch: Lê Thị Hồng Loan | Biên tập: Lê Hồng Hiệp

Vào ngày này năm 1965, Bộ trưởng Quốc phòng Robert McNamara thực hiện chuyến đi tìm hiểu tình hình thực tế ở miền Nam Việt Nam, và Henry Cabot Lodge đến Sài Gòn để tiếp tục nhiệm kỳ đại sứ. Trước đó Lodge đã đảm nhiệm vai trò đại sứ, nhưng đã từ chức vào năm 1964 để tranh chức ứng cử viên tổng thống đảng Cộng hòa, vị trí cuối cùng thuộc về Barry Goldwater đến từ bang Arizona. Lodge trở lại Sài Gòn một lần nữa với vai trò là đại sứ từ 1965 đến 1967.

Khi đến thăm Sài Gòn, McNamara được thông báo qua điện mật rằng Tổng thống Lyndon B. Johnson đã quyết định cung cấp cho Tướng William Westmoreland số binh sĩ mà ông yêu cầu. Vị Chỉ huy đã yêu cầu gửi thêm quân đội Mỹ để ông có thể bình ổn tình hình quân sự và “mang chiến tranh đến với những người cộng sản.”

McNamara, vốn tin rằng Hoa Kỳ nên cam kết ngăn chặn việc miền Nam Việt Nam rơi vào tay chủ nghĩa cộng sản, đã ủng hộ yêu cầu của Westmoreland. McNamara cho biết tại một cuộc họp báo khi rời Sài Gòn: “tình hình đã trở nên xấu hơn kể từ lần cuối tôi ở đây, 15 tháng trước.”