08/07/1965: Taylor từ chức Đại sứ tại Việt Nam Cộng hòa

Print Friendly, PDF & Email

Nguồn: Taylor resigns Saigon post, History.com

Biên dịch: Nguyễn Thị Kim Phụng

Vào ngày này năm 1965, Đại sứ Maxwell Taylor đã từ chức tại Việt Nam. Cựu Đại sứ Henry Cabot Lodge đã thay thế Taylor. Trên cương vị đại sứ, Taylor đã thúc ép để chính quyền dân sự được thiết lập trở lại sau cuộc đảo chính quân sự lật đổ Tổng thống Ngô Đình Diệm vào tháng 11/1963.

Mặc dù ban đầu Taylor phản đối việc Mỹ sử dụng lực lượng chiến đấu, ông dần dần đã chấp nhận chiến lược này. Tuy nhiên, Taylor đã có một cuộc tranh cãi với Bộ trưởng Quốc phòng Robert McNamara và Tướng William Westmoreland, Tư lệnh Hoa Kỳ tại Nam Việt Nam, tại một hội nghị ở Honolulu hồi tháng 4. Ông phản đối sự thay đổi trong chiến lược từ chống chiến tranh du kích sang các hoạt động mặt đất quy mô lớn thực hiện bởi các đơn vị của Hoa Kỳ. Theo nhà báo David Halberstam, cuộc tranh luận này đánh dấu “lần cuối cùng Max Taylor là một nhân vật quan trọng, đúng hơn, là lời từ biệt của ông.”

Khi trở về Mỹ, Taylor trở thành cố vấn đặc biệt cho Tổng thống Lyndon B. Johnson và là một thành viên của Nhóm Cố vấn Cấp cao – những người được biết đến với cái tên “Những Người Thông thái” (Wise Men) – được triệu tập vào tháng 03/1968 để cố vấn cho tổng thống về chiến tranh.

Cũng trong ngày này: Tổng thống Johnson quyết định rằng một Huân chương Phục vụ tại Việt Nam (Vietnam Service Medal) sẽ được trao cho những người Mỹ phục vụ trong cuộc xung đột, mặc dù không hề có tuyên bố tham chiến chính thức nào. Đã có 16.300 lính Mỹ hiện diện ở miền Nam Việt Nam vào cuối năm 1964. Với quyết định của Johnson gửi thêm các đơn vị tác chiến, tổng quân lực của Mỹ ở Nam Việt Nam sẽ đạt con số 184.300 vào cuối năm 1965.