03/03/1845: Quốc Hội Mỹ lần đầu đảo ngược quyền phủ quyết của Tổng thống

Print Friendly, PDF & Email

Nguồn: Congress overrides presidential veto for first time, History.com

Biên dịch: Nguyễn Thị Kim Phụng

Vào ngày này năm 1845, Quốc Hội Mỹ đã đảo ngược quyền phủ quyết của Tổng thống John Tyler, hủy bỏ nó với hai phần ba số phiếu tán thành cần thiết của Quốc hội. Điều này đánh dấu lần đầu tiên cơ quan này sử dụng quy định của Hiến pháp cho phép Quốc hội bác bỏ quyền phủ quyết của tổng thống, đồng thời cũng là món quà chia tay của Quốc hội dành cho Tyler khi ông rời nhiệm sở.

Khoảng hai tuần trước đó, Tyler đã phủ quyết một dự luật của Quốc Hội vốn từ chối trao cho Tổng thống quyền sử dụng quỹ liên bang để đóng các tàu tuần tra hải quan (revenue-cutter) mà không cần sự chấp thuận của Quốc Hội. Trong phán quyết đảo ngược, Quốc Hội nhấn mạnh rằng nhánh hành pháp phải có được sự chấp thuận của Quốc hội trước khi đưa vào sử dụng bất kỳ tàu quân sự mới nào.

Trong nhiệm kỳ của mình, Tyler đã sử dụng quyền phủ quyết của Tổng thống tổng cộng 10 lần đối với một loạt các dự luật; tần suất sử dụng quyền phủ quyết của ông chỉ đứng thứ hai sau Andrew Jackson, người đã sử dụng nó đến 12 lần trong nhiệm kỳ của mình.