03/08/1916: Roger Casement bị treo cổ

Print Friendly, PDF & Email

Nguồn: Sir Roger Casement hanged, History.com

Biên dịch: Nguyễn Thị Kim Phụng

Vào ngày này năm 1916, Sir Roger David Casement, một nhà ngoại giao gốc Ireland, người được vua George V phong tước hiệp sĩ vào năm 1911, đã bị xử tử vì vai trò của ông trong cuộc Nổi dậy Phục sinh (Easter Rising) của Ireland

Casement là một người theo đạo Tin lành Ireland, từng giữ chức vụ trong bộ ngoại giao Anh vào khoảng đầu thế kỷ 20. Ông đã giành được sự hoan nghênh quốc tế sau khi vạch trần các hành vi sử dụng nô lệ bất hợp pháp ở Congo và một số nơi ở Nam Mỹ. Mặc dù có gốc gác Tin Lành Ulster, Casement đã trở thành người ủng hộ nhiệt tình cho phong trào giành độc lập cho Ireland, và sau khi Thế chiến I bùng nổ, ông đã đến Mỹ, rồi đến Đức để tìm kiếm viện trợ cho một cuộc nổi dậy của người dân Ireland chống lại Anh.

Đức, nước đang có chiến tranh với Vương quốc Anh, hứa sẽ cung cấp một khoản viện trợ nhất định và Casement được đưa về Ireland trong một tàu ngầm Đức. Ngày 21/04/1916, chỉ vài ngày trước khi cuộc Nổi dậy Phục sinh bùng nổ ở Dublin, ông đã đến Kerry và bị chính quyền Anh bắt ngay lập tức. Đến cuối tháng, cuộc nổi dậy đã bị đàn áp và phần lớn các nhà lãnh đạo của phong trào đã bị xử tử. Casement đã bị xét xử riêng vì quá khứ lừng lẫy của mình, nhưng ông vẫn bị kết tội phản quốc vào ngày 29/06; sang ngày 03/08, ông bị treo cổ ở London.