09/08/378: Người La Mã bị đánh bại tại Adrianople

Print Friendly, PDF & Email

Nguồn: Romans routed at Adrianople, History.com

Biên dịch: Lê Hồng Loan

Vào ngày này năm 378, trong một trong những trận chiến có tính quyết định nhất trong lịch sử, một đội quân La Mã lớn dưới sự chỉ huy của Valens, hoàng đế Đông La Mã, đã bị người Visigoth đánh bại trong Trận Adrianople – khu vực thuộc Thổ Nhĩ Kỳ ngày nay. Hai phần ba quân đội La Mã, bao gồm cả Hoàng đế Valens, đã bị dẫm đạp và tàn sát bởi đội quân man tộc (barbarians) cưỡi ngựa.

Lên ngôi năm 264, Hoàng đế Valens khởi xướng chiến tranh chống lại tộc người Visigoth bán-văn minh vào năm 364 và đến năm 369 đã đánh bại họ. Những người Visigoth dưới sự lãnh đạo của Fritigern đã được phép định cư ở phía nam sông Danube thuộc Đế chế La Mã, nhưng do phải quy phục sự cai trị áp bức của các quan chức La Mã, họ đã sớm nổi dậy.

Vào năm 378, Valens dẫn đầu một đội quân La Mã đến chiến đấu với Fritigern, và khi còn cách Adrianople 10 dặm, đội quân La Mã đã đối đầu với đội quân man tộc đông đúc. Khi kỵ binh Visigoth vắng mặt để làm nghi binh, Valens đã vội vã ra lệnh tấn công vào ngày 09 tháng 08. Người La Mã ban đầu đã đẩy lùi được đội quân man tộc, nhưng sau đó kỵ binh Visigoth đột ngột quay trở lại, đánh tan tác đội quân La Mã và buộc họ phải rút lui. Các kỵ sĩ sau đó cưỡi ngựa đuổi theo và tàn sát bộ binh La Mã đang trốn chạy. Khoảng 20.000 trong số 30.000 quân lính đã thiệt mạng, bao gồm Hoàng đế Valens.

Chiến thắng mang tính quyết định của người Visigoth trong Trận chiến Adrianople đã đẩy Đế quốc Đông La Mã vào thế gần như không còn khả năng phòng thủ, đồng thời thiết lập sự áp đảo của kỵ binh trước bộ binh, điều sẽ kéo dài trong suốt thiên niên kỷ tiếp theo. Hoàng đế Valens đã được kế vị bởi Theodosius Đại đế, người đã đấu tranh để đẩy lùi man tộc Visigoth lúc bấy giờ đang cướp bóc trên khắp bán đảo Balkan.