05/02/1777: Georgia bãi bỏ các luật thừa kế cũ

Print Friendly, PDF & Email

Nguồn:  Georgia constitution abolishes primogeniture and entail, History.com

Biên dịch: Trần Mẫn Linh

Vào ngày này năm 1777, Georgia đã chính thức thông qua hiến pháp mới của bang và trở thành tiểu bang đầu tiên của Hoa Kỳ bãi bỏ các truyền thống thừa kế tài sản chỉ dành cho con trưởng (primogeniture) và giới hạn về người được hưởng thừa kế toàn bộ bất động sản (entail).

Quyền thừa kế của con trưởng quy định người con trai cả của gia đình sẽ kế thừa khối tài sản lớn nhất từ người cha sau khi cha mất. Luật giới hạn về thừa kế bất động sản quy định toàn bộ sản nghiệp đất đai sẽ do một mình con trai cả nắm giữ (không được chia nhỏ), và thường được thực hiện kèm với quyền thừa kế của con trưởng. (Bang Virginia đã bãi bỏ luật giới hạn về người thừa kế bất động sản vào năm 1776, nhưng vẫn duy trì quyền thừa kế của con trưởng đến năm 1785.)

Georgia đã điều chỉnh lại luật thừa kế tại Điều LI của hiến pháp bang bằng cách bãi bỏ luật giới hạn về thừa kế bất động sản dưới mọi hình thức và tuyên bố rằng nếu một người chết mà không có di chúc, tài sản sẽ được chia đều cho các con; người vợ sẽ nhận được phần chia (tương đương) của một người con hoặc phần di sản của bà theo bà lựa chọn.

Các thuộc địa của Anh ở Bắc Mỹ, đặc biệt là các thuộc địa phía Nam, được biết đến là nơi cư trú lý tưởng của những người con trai không phải là con cả của giới địa chủ Anh. Nổi tiếng nhất là trường hợp của Benjamin Franklin. Ông tuyên bố trong cuốn tự truyện rằng mình là con út và tổ tiên năm đời về trước của ông cũng là con út trong gia đình.

Chuyển đến các thuộc địa này là một lựa chọn hấp dẫn đối với những người như Franklin bởi họ có thể nhận được tiền thừa kế và xây dựng điền sản cho riêng mình. Trong khi đó, quyền thừa kế của con trưởng và luật giới hạn về người thừa kế bất động sản sẽ không cho phép họ có những tài sản như vậy ở mẫu quốc.