20/04/1777: New York thông qua hiến pháp mới

Print Friendly, PDF & Email

Nguồn: New York adopts state constitution, History.com

Biên dịch: Trần Mẫn Linh

Vào ngày này năm 1777, Hội nghị Đại biểu bang New York đã chính thức thông qua hiến pháp đầu tiên của bang tại một cuộc họp ở thị trấn Kingston, phía bắc New York.

Bản hiến pháp mở đầu bằng việc tuyên bố khả năng hòa giải giữa Anh và các thuộc địa của nước này ở Mỹ là điều xa vời và không chắc chắn, do đó cần phải thành lập một chính phủ New York mới để duy trì hòa bình, hiệu quả và trật tự nội bộ.

Ba cơ quan chính phủ đã được tạo ra từ hiến pháp mới, gồm: cơ quan hành pháp, cơ quan tư pháp và cơ quan lập pháp. Hiến pháp kêu gọi bầu ra một thống đốc và 24 thượng nghị sĩ, đồng thời xác định cử tri hợp lệ là những người đàn ông có toàn quyền sở hữu vô thời hạn đối với bất động sản trị giá tương đương một trăm bảng sau khi trừ các khoản nợ.

Hiến pháp cũng kêu gọi bầu ra 70 nghị sĩ cho 14 quận, với cử tri hợp lệ là nam cư dân đủ tuổi, những người bắt đầu cư trú tại một trong các quận của bang ít nhất sáu tháng trước ngày bầu cử. New York cũng đảm bảo quyền được xét xử bởi bồi thẩm đoàn, một quyền đã bị xói mòn dưới sự cai trị của Anh.

Bất chấp những nỗ lực quyết liệt của người New York để thành lập chính phủ mới, họ vẫn bị chiếm đóng. Ngày 27/08/1776, người Anh chiếm Brooklyn Heights; vùng hạ Manhattan cũng sớm rơi vào tay Anh sau đó và bị đốt cháy vào ngày 21/09. Tháng 10 cùng năm, phần còn lại của thành phố New York và quận Westchester cũng nằm dưới sự kiểm soát của Anh.