14/09/1847: Lính Mỹ chiếm Thành phố Mexico

Print Friendly, PDF & Email

Nguồn: General Winfield Scott captures Mexico City, History.com

Biên dịch: Trần Mẫn Linh

Vào ngày này năm 1847, trong Chiến tranh Mexico – Mỹ, lực lượng Hoa Kỳ do Tướng Winfield Scott lãnh đạo đã tiến vào Thành phố Mexico và giương cao cờ Mỹ trên Lâu đài Chapultepec, khép lại cuộc tấn  dữ dội bắt đầu bằng cuộc đổ bộ vào Vera Cruz sáu tháng trước đó.

Chiến tranh Mexico-Mỹ bắt đầu với tranh chấp về việc chính phủ Hoa Kỳ sáp nhập Texas năm 1845. Tháng 01/1846, Tổng thống James K. Polk, một người ủng hộ mạnh mẽ việc mở rộng lãnh thổ về phía tây, đã ra lệnh cho Tướng Zachary Taylor chiếm đóng lãnh thổ tranh chấp nằm giữa sông Nueces và sông Rio Grande. Lính Mexico đã tấn công lực lượng của Taylor, và vào ngày 13/05/1846, Quốc hội đã thông qua việc tuyên chiến với Mexico.

Ngày 09/03/1847, lực lượng Hoa Kỳ do Tướng Winfield Scott chỉ huy đã xâm lược  Mexico từ vị trí cách Vera Cruz 4,8 km về phía nam. Họ đã gặp rất ít sự kháng cự từ người Mexico – lúc ấy đang tập trung tại thành phố Vera Cruz được bảo vệ kiên cố. Và khi đêm xuống, 10.000 quân cuối cùng của Scott đã đổ bộ lên bờ mà không có bất kỳ thương vong nào. Đây là cuộc đổ bộ lớn nhất trong lịch sử Hoa Kỳ lúc đó và kỷ lục này tới Thế chiến II mới bị vượt qua. Ngày 29/03, với số thương vong rất nhỏ, quân của Scott đã chiếm được Vera Cruz cùng pháo đài lớn của thành phố này là San Juan de Ulua. Ngày 14/09, quân của Scott đã đến thủ đô Mexico.

Tháng 02/1848, đại diện của Hoa Kỳ và Mexico đã ký Hiệp ước Guadalupe Hidalgo, chính thức kết thúc Chiến tranh Mexico, công nhận Texas là một phần của Hoa Kỳ và mở rộng ranh giới của Hoa Kỳ về phía tây đến Thái Bình Dương.