30/12/1853: Biên giới phía Nam nước Mỹ được thiết lập

Print Friendly, PDF & Email

Nguồn: Southern U.S. border established, History.com

Biên dịch: Nguyễn Thị Kim Phụng

Vào ngày này năm 1853, James Gadsden, Đại sứ Mỹ tại Mexico và Antonio Lopez de Santa Anna, Tổng thống Mexico, đã ký kết Hiệp ước Gadsden (Gadsden Purchase) tại Mexico City. Hiệp ước này giải quyết tranh chấp về vị trí của biên giới Mexico phía tây El Paso, Texas, và thiết lập các ranh giới cuối cùng của miền Nam nước Mỹ. Với cái giá 15 triệu đô la, sau giảm còn 10 triệu, người Mỹ đã mua lại khoảng 30.000 dặm vuông đất ở phía nam, nơi mà nay chính là New Mexico và Arizona.

Jefferson Davis, Bộ trưởng Chiến tranh dưới thời Tổng thống Franklin Pierce, đã gửi Gadsden sang đàm phán với Santa Anna về vùng đất, vốn được một nhóm các nhà lãnh đạo chính trị và công nghiệp coi là một địa điểm cực kỳ chiến lược cho việc xây dựng tuyến đường sắt xuyên lục địa phía nam. Năm 1861, bốn người đứng đầu (big four) nhóm xây dựng tuyến đường sắt phía tây – Collis P. Huntington, Leland Stanford, Mark Hopkins và Charles Crocker, đã thành lập chi nhánh Nam Thái Bình Dương của Công ty Đường sắt Trung tâm Thái Bình Dương (Central Pacific Railroad.)

Khái quát lịch sử Mỹ (Ch.5): Mở rộng sang phía Tây và sự khác biệt giữa các vùng