19/12/1732: “Biên niên sử Richard Nghèo” của Benjamin Franklin được xuất bản

Print Friendly, PDF & Email

Nguồn: Benjamin Franklin’s “Poor Richard’s Almanack” is published, History.com

Biên dịch: Nguyễn Thị Kim Phụng

Vào ngày này năm 1732, Benjamin Franklin – khi ấy đang sống ở Philadelphia – lần đầu tiên cho xuất bản cuốn “Biên niên sử Richard Nghèo” (Poor Richard’s Almanack). Cuốn sách chứa đầy những câu châm ngôn về sự chăm chỉ và tính cẩn trọng này đã được xuất bản liên tục trong 25 năm và trở thành một trong những ấn phẩm phổ biến nhất ở châu Mỹ thuộc địa, bán được trung bình 10.000 bản mỗi năm.

Franklin sinh ra ở Boston năm 1706; đến năm 12 tuổi thì theo học nghề thợ in. Năm 1729, ông trở thành nhà in tiền chính thức cho thuộc địa Pennsylvania. Sau đó, ông bắt đầu xuất bản Richard Nghèo, cũng như Pennsylvania Gazette, một trong những tờ báo đầu tiên và hay nhất của thuộc địa. Đến năm 1748, Franklin bắt đầu chuyển hướng sang các phát minh và khoa học.

Ông đã dành thời gian ở London, làm đại diện cho Pennsylvania trong tranh chấp với Anh và sau đó cũng dành thời gian ở Pháp. Ông trở về Mỹ vào tháng 03/1775, khi chiến tranh đang cận kề, tham gia phục vụ trong Quốc Hội Lục địa thứ hai và giúp soạn thảo Tuyên ngôn Độc lập. Franklin cũng là người có công trong việc thuyết phục người Pháp hỗ trợ quân sự cho các thuộc địa. Ông mất tại Philadelphia năm 1790.

Benjamin Franklin – “Người Mỹ đầu tiên”