11/06/1776: Quốc hội Mỹ bổ nhiệm nhóm soạn thảo Tuyên ngôn Độc lập

Print Friendly, PDF & Email

Nguồn: Congress appoints Committee of Five to draft the Declaration of Independence, History.com

Biên dịch: Nguyễn Thị Kim Phụng

Vào ngày này năm 1776, Quốc hội Lục địa đã chọn ra năm nghị sĩ: Thomas Jefferson của Virginia, John Adams của Massachusetts, Benjamin Franklin của Pennsylvania, Roger Sherman của Connecticut và Robert R. Livingston của New York để soạn thảo Tuyên ngôn Độc lập.

Biết được thế mạnh viết lách của Jefferson, Adams đã thúc giục ông soạn bản dự thảo đầu tiên của tuyên ngôn, sau đó Adams và Franklin đã chỉnh sửa nó cẩn thận trước khi đưa ra Quốc Hội xem xét vào ngày 28/06.

Bản tuyên ngôn đã được mở đầu bằng đoạn văn nổi tiếng:

Trong tiến trình phát triển của nhân loại, khi một dân tộc nào đó cần thiết phải xóa bỏ những mối liên kết chính trị giữa họ với một dân tộc khác và khẳng định trước các lực lượng trên toàn trái đất vị thế độc lập và bình đẳng mà các qui luật của tự nhiên và thượng đế đã ban cho họ, thì sự tôn trọng đầy đủ đối với các quan điểm của nhân loại đòi hỏi họ phải tuyên bố những nguyên do dẫn họ đến sự biệt lập đó.

Chúng tôi khẳng định một chân lý hiển nhiên rằng mọi người sinh ra đều bình đẳng, rằng tạo hóa đã ban cho họ những quyền tất yếu và bất khả xâm phạm, trong đó có quyền sống, quyền được tự do và mưu cầu hạnh phúc.[1]

Quốc Hội đã không chấp nhận ngôn ngữ ban đầu của Ủy ban Năm Nghị sĩ (Committee of Five’s), trong đó có phần lên án người Anh vì đã đưa buôn bán nô lệ vào các thuộc địa Mỹ, xem đó là một cuộc chiến độc ác chống lại bản chất của con người, vi phạm các quyền sống và tự do thiêng liêng nhất của họ. Nhưng những con người ấy đã phải chờ đợi một thế kỷ nữa và sau một cuộc chiến tranh khác, trước khi quyền sống, quyền được tự do và mưu cầu hạnh phúc của họ bắt đầu được công nhận.

—————————————————–

[1] Tham khảo bản dịch tại www.hoaky.org

[efb_likebox fanpage_url=”DAnghiencuuquocte” box_width=”420″ box_height=”” locale=”en_US” responsive=”0″ show_faces=”1″ show_stream=”0″ hide_cover=”0″ small_header=”0″ hide_cta=”0″ ]