04/08/1942: Ký Thỏa thuận Lao động Nông trại Mexico

Print Friendly, PDF & Email

Nguồn: U.S. and Mexico sign the Mexican Farm Labor Agreement, History.com

Biên dịch: Nguyễn Thị Kim Phụng

Vào ngày này năm 1942, Mỹ và Mexico ký Thỏa thuận Lao động Nông trại Mexico (Mexican Farm Labor Agreement), tạo ra cái được gọi là “Chương trình Bracero” (Bracero Program). Chương trình này kéo dài cho đến năm 1964 và là chương trình lao động thuê ngoài lớn nhất trong lịch sử nước Mỹ. Trong suốt thời gian tồn tại, Chương trình Bracero đã mang lại lợi ích cho cả nông dân và người lao động nhưng cũng làm phát sinh nhiều tranh chấp lao động, lạm dụng công nhân và các vấn đề khác vốn đã là đặc trưng từ lâu trong lịch sử của lao động nông nghiệp ở Tây Nam nước Mỹ.

Chương trình này ra đời do tính cấp thiết, vì chính phủ liên bang lo ngại rằng việc Mỹ tham gia Thế chiến II sẽ làm mất đi phần lớn lao động nông nghiệp của vùng Tây Nam. Lao động chân tay (hay Bracero trong tiếng Tây Ban Nha) từ Mexico đã trở thành một phần quan trọng của nền kinh tế khu vực, và chương trình thuê lao động này thậm chí vẫn kéo dài sau cuộc chiến. Chương trình đảm bảo cho người lao động một số biện pháp bảo vệ cơ bản, bao gồm mức lương tối thiểu, bảo hiểm và nhà ở an toàn, miễn phí; tuy nhiên, các chủ trang trại thường không đáp ứng được những yêu cầu này. Nhà ở và thực phẩm thường xuyên thiếu thốn hơn nhiều so với tiêu chuẩn, và tiền lương không chỉ thấp mà còn thường xuyên bị trả muộn hoặc hoàn toàn không trả đồng nào. Nhiều năm sau khi chương trình kết thúc, nhiều “bracero” vẫn phải chật vật đấu tranh để nhận được số tiền đã bị trừ vào lương của họ với lý do “đưa vào tài khoản tiết kiệm hưu trí.” Chính vì những lời hứa lèo này mà đình công trở thành chuyện thường ngày trong suốt thời kỳ này.

Hơn 4,6 triệu hợp đồng lao động đã được ký trong suốt 22 năm hoạt động của Chương trình Bracero. Mặc dù Quốc Hội Mỹ đã để chương trình này hết hiệu lực vào năm 1964, nhưng nó đã tạo tiền đề cho hàng thập niên tranh chấp lao động, đồng thời động lực cho người lao động nhập cư vẫn tồn tại cho đến ngày nay. Thập niên 1960 và 1970 đã chứng kiến sự trỗi dậy của Công nhân Nông trại Thống nhất (United Farm Workers), một công đoàn bao gồm phần lớn là người Mexico và người Mỹ gốc Mexico, tiếp tục đấu tranh với bất bình đẳng tương tự như những gì bracero từng phải chịu. Cho đến ngày nay, lao động nhập cư từ Mexico vẫn tiếp tục là một phần quan trọng của nền kinh tế Tây Nam nước Mỹ, cũng như một nguồn gốc của căng thẳng chính trị và chủng tộc.