24/09/1789: Tối Cao Pháp viện Mỹ đầu tiên được thành lập

Print Friendly, PDF & Email

Nguồn: The first Supreme Court is established, History.com

Biên dịch: Nguyễn Thị Kim Phụng

Vào ngày này năm 1789, Đạo luật Tư pháp năm 1789 được Quốc Hội Mỹ thông qua và được Tổng thống George Washington ký ban hành, qua đó thành lập Tối Cao Pháp viện đầu tiên, gồm sáu thẩm phán sẽ phục vụ tại tòa cho đến khi qua đời hoặc nghỉ hưu. Ngày hôm đó, Tổng thống Washington đã đề cử John Jay làm chánh án, cùng John Rutledge, William Cushing, John Blair, Robert Harrison, và James Wilson làm thẩm phán. Đến ngày 26/09, tất cả sáu vị thẩm phán đã được Thượng viện chấp thuận.

Tối Cao Pháp viện được thành lập theo Điều 3 của Hiến pháp Mỹ. Hiến pháp đã trao cho Tối Cao Pháp viện quyền phán quyết tối cao đối với tất cả các luật, đặc biệt là những luật mà tính hợp hiến của chúng gây tranh cãi. Tối Cao Pháp viện cũng được chỉ định giải quyết các vụ việc liên quan đến các hiệp ước của Mỹ, các nhà ngoại giao nước ngoài, và tài phán hàng hải (admiralty practice and maritime jurisdiction). Ngày 01/02/1790, phiên họp đầu tiên của Tối Cao Pháp viện được tổ chức tại Tòa nhà Trao đổi Hoàng gia của Thành phố New York.

Tối Cao Pháp viện Mỹ đã phát triển thành cơ quan tư pháp quan trọng nhất trên thế giới, xét về vị trí trung tâm của nó trong trật tự chính trị Mỹ. Theo Hiến pháp, quy mô của Tối Cao Pháp viện là do Quốc Hội quy định, và số lượng thẩm phán đã nhiều lần thay đổi trong thế kỷ 19, trước khi ổn định với chín thành viên vào năm 1869. Tuy nhiên, con số này vẫn có thể bị Quốc Hội thay đổi bất kỳ lúc nào. Trong những lần khủng hoảng hiến pháp, Tối Cao Pháp viện luôn đóng một vai trò nổi bật trong việc giải quyết những vấn đề lớn của thời đại, dù tốt hơn hay xấu đi.