30/01/1781: Maryland phê chuẩn Các điều khoản Hợp bang

Print Friendly, PDF & Email

Nguồn: Maryland finally ratifies Articles of Confederation, History.com

Biên dịch: Nguyễn Thị Kim Phụng

Vào ngày này năm 1781, Maryland trở thành bang thứ 13 và là bang cuối cùng phê chuẩn Các điều khoản Hợp bang (Articles of Confederation), muộn gần ba năm so với thời hạn chính thức do Quốc hội Mỹ đưa ra vào ngày 10/03/1778.

Kể từ năm 1776, Quốc hội Lục địa đã bắt đầu soạn thảo Các điều khoản Hợp bang trong một quá trình rời rạc. Họ đã phải đối mặt với những vấn đề tương tự như khi tiến hành Hội nghị Hiến pháp năm 1787 sau này. Các bang lớn muốn có số phiếu bầu tỷ lệ thuận với dân số, trong khi các bang nhỏ muốn tiếp tục với hiện trạng là một phiếu bầu cho mỗi bang.

Các bang phía bắc yêu cầu phải tính cả khối dân nô lệ của các bang phía nam khi xác định tỷ lệ đóng góp kinh phí cho các hoạt động của Quốc hội, mà trước tiên là hoạt động chiến tranh. Các bang không có tuyên bố lãnh thổ ở phía tây muốn những bang có tuyên bố lãnh thổ phải nhượng lại tuyên bố đó cho Quốc hội.

Sang tháng 11/1777, Quốc hội chính thức trình Các điều khoản Hợp bang để phê chuẩn. Văn bản đã hứa chắc rằng “Mỗi bang đều giữ lại chủ quyền của mình.” Các tuyên bố lãnh thổ phía tây vẫn nằm trong tay các bang riêng lẻ và mức độ hỗ trợ của các bang cho Quốc hội chỉ được xác định dựa trên dân số tự do của họ. Thêm vào đó, mỗi bang chỉ có một phiếu bầu.

Virginia là bang duy nhất phê chuẩn Các điều khoản Hợp bang trước thời hạn năm 1778. Hầu hết các bang đều muốn đặt ra điều kiện trước khi phê chuẩn, nhưng Quốc hội đã từ chối chấp nhận. Mười bang khác đã phê chuẩn Các điều khoản Hợp bang trong mùa hè năm 1778, nhưng các bang nhỏ có láng giềng lớn và không có tuyên bố lãnh thổ phía tây – gồm Delaware, New Jersey và Maryland – vẫn kiên quyết từ chối. Maryland là bang chần chừ nhất, chỉ chịu phê chuẩn sau khi Virginia nhượng lại các vùng lãnh thổ phía bắc sông Ohio cho Quốc hội. Các điều khoản Hợp bang cuối cùng đã có hiệu lực vào ngày 01/03/1781.

Tuy nhiên, văn bản chứa đầy vấn đề này chỉ tồn tại được tám năm trước khi nó bị Hội nghị Hiến pháp năm 1787 bác bỏ để ủng hộ một hình thức chính phủ liên bang mới, tập trung hơn. Hội nghị đã giúp soạn thảo Hiến pháp hiện tại của Mỹ, có hiệu lực vào năm 1789, trao cho chính phủ liên bang quyền lực lớn hơn đối với các bang và thành lập một cơ quan lập pháp lưỡng viện.