03/05/1965: Lữ đoàn Không vận 173 được điều đến Việt Nam

Nguồn: 173rd Airborne Brigade deploys to South Vietnam, History.com

Biên dịch: Nguyễn Thị Kim Phụng

Vào ngày này năm 1965, các đơn vị chủ chốt của Lữ đoàn Không vận 173 (Sky Soldiers hay Lính Nhà trời), đóng quân tại Okinawa, đã lên đường đến miền Nam Việt Nam. Đây là đơn vị mặt đất đầu tiên của Quân đội Hoa Kỳ tiến hành tham chiến. Các đơn vị chiến đấu của Lữ đoàn Không vận 173 gồm: Tiểu đoàn 1, 2, 3 và 4 thuộc đoàn Bộ binh 503; Tiểu đoàn 3 thuộc đoàn Pháo binh 319; Đại đội D thuộc đoàn Thiết giáp 16; Đội E thuộc đoàn Kỵ binh 17; và Đại đội Không quân 335.

Có trụ sở chính đặt tại căn cứ không quân Biên Hòa gần Sài Gòn, Lữ đoàn 173 đã thực hiện nhiều chiến dịch nhằm ngăn cản lực lượng cộng sản tiến vào khu phức hợp Sài Gòn – Biên Hòa. Continue reading “03/05/1965: Lữ đoàn Không vận 173 được điều đến Việt Nam”