28/03/1961: Mỹ nghi ngờ sự ủng hộ dành cho Diệm

Print Friendly, PDF & Email

Nguồn: Diem’s popular support questioned, History.com

Biên dịch: Nguyễn Thị Kim Phụng

Vào ngày này năm 1961, một bản báo cáo mà tình báo quốc gia chuẩn bị cho Tổng thống John F. Kennedy đã viết rằng Ngô Đình Diệm và Việt Nam Cộng Hòa đang phải đối mặt với một tình huống vô cùng nghiêm trọng. Báo cáo chỉ ra hơn một nửa khu vực nông thôn xung quanh Sài Gòn đang nằm dưới sự kiểm soát của cộng sản, và hồi tháng 11/1960, đã có một cuộc đảo chính chống lại Diệm (nhưng thất bại).

Cũng theo bản báo cáo, lực lượng của Diệm không những thua trận trước Việt Cộng, mà chính ông cũng không biết cách xử lý hiệu quả sự bất mãn trong một bộ phận lớn người dân miền Nam, vốn dĩ đã tạo nên cuộc đảo chính chống lại ông. Báo cáo đặt nghi vấn về khả năng tập hợp người dân chống lại cộng sản của Diệm.

Kennedy tự hỏi mình phải làm gì với Diệm, người luôn kiên quyết chống cộng nhưng lại không có uy tín với người dân miền Nam, vì ông ta là người Công giáo, còn người dân chủ yếu theo Phật giáo. Kennedy và các cố vấn đã cố gắng thuyết phục Diệm thực hiện cải cách ruộng đất và các biện pháp khác để xây dựng lòng tin, nhưng Diệm kiên quyết từ chối thực hiện bất kỳ sự nhượng bộ nào trước các đối thủ của mình. Tháng 11/1963, ông đã bị ám sát trong một cuộc đảo chính của một nhóm tướng lĩnh miền Nam Việt Nam.

Xem thêm:

This entry was posted in Sự kiện and tagged , , , , , . Bookmark the permalink.
  • Nhan Nguyen

    Báo cáo của CIA về Ô NDD không trung thực nhằm hạ bệ Ô D

    • Vince Vince

      Oh yeah. CIA chuyện gì mà không dám, lừa cả Tổng Thống của chính họ, LOL. Cái này là tội phản quốc luôn đấy phải không Nguyên Nhân? Nhân tiện bạn cho biết chi tiết nào trong báo cáo của CIA không trung thực? Có lẽ theo bạn thì CIA không nên báo cáo là quanh SG có hơn nửa vùng nông thôn do CS kiểm soát, mà phải báo cáo là quanh SG có gần nửa vùng nông thôn là do NĐ Diệm kiểm soát?