Tag Archives: 0409

04/09/1886: Tù trưởng Geronimo đầu hàng

Nguồn: Geronimo surrenders, History.com Biên dịch: Nguyễn Thị Kim Phụng Vào ngày này năm 1886, Tù trưởng Geronimo của tộc Apache đã quyết định đầu hàng quân đội chính phủ Hoa Kỳ. Trong suốt 30 năm, chiến binh hùng mạnh … Continue reading

Posted in Sự kiện | Tagged , , , , , , | Leave a comment

04/09/1945: Lính Nhật đầu hàng trên Đảo Wake

Nguồn: Japanese surrender on Wake Island, History.com Biên dịch: Nguyễn Thị Kim Phụng Vào ngày này năm 1945, 2.200 người lính Nhật cuối cùng đã chấp nhận từ bỏ vũ khí của họ – vài ngày sau khi chính phủ … Continue reading

Posted in Sự kiện | Tagged , , , , | Leave a comment