Tag Archives: 0902

09/02/1942: Mỹ thay đổi thời gian ban ngày

Nguồn: Daylight saving time instituted, History.com Biên dịch: Nguyễn Thị Kim Phụng Vào ngày này năm 1942, Quốc Hội Mỹ đã quyết định tăng thêm thời gian chuẩn ban ngày thêm một giờ cho mỗi múi giờ, thực hiện thời … Continue reading

Posted in Sự kiện | Tagged , , , , , | Leave a comment

09/02/1825: Kết quả bầu cử Tổng thống Mỹ được Hạ viện quyết định

Nguồn: Presidential election decided in the House, History.com Biên dịch: Nguyễn Thị Kim Phụng Vào ngày này năm 1825, vì không có ứng cử viên Tổng thống nào nhận được đa số phiếu bầu trong cuộc bầu cử năm 1824, … Continue reading

Posted in Sự kiện | Tagged , , , , , , | Leave a comment