Tag Archives: 1109

11/09/1851: Bạo động Christiana

Nguồn: The Christiana Riot, History.com Biên dịch: Nguyễn Thị Kim Phụng Vào ngày này năm 1851, tại Christiana, bang Pennsylvania, một nhóm người Mỹ gốc Phi và nhiều người da trắng ủng hộ chế độ bãi nô đã xảy ra … Continue reading

Posted in Sự kiện | Tagged , , , , , , , | Leave a comment

11/09/1940: Hitler đưa quân tới Romania

Nguồn: Hitler focuses East, sends troops to Romania, History.com Biên dịch: Nguyễn Thị Kim Phụng Vào ngày này năm 1940, Adolf Hitler đã gửi các lực lượng bộ binh và không quân Đức tới Romania để bảo vệ lượng dự … Continue reading

Posted in Sự kiện | Tagged , , , , , , | Leave a comment

11/09/1971: Lãnh đạo Liên Xô Khrushchev qua đời

Nguồn: “Nikita Khrushchev dies”, History.com, truy cập ngày 09/09/2015. Biên dịch và Hiệu đính: Nguyễn Ngọc Tường Ngân Vào ngày này năm 1971, nguyên lãnh đạo Liên Xô cũ Nikita Khrushchev, một trong những nhân vật quan trọng nhất của Chiến tranh Lạnh … Continue reading

Posted in Sự kiện | Tagged , , , | Leave a comment