11/09/1940: Hitler đưa quân tới Romania

Print Friendly, PDF & Email

Nguồn: Hitler focuses East, sends troops to Romania, History.com

Biên dịch: Nguyễn Thị Kim Phụng

Vào ngày này năm 1940, Adolf Hitler đã gửi các lực lượng bộ binh và không quân Đức tới Romania để bảo vệ lượng dự trữ dầu quý giá và chuẩn bị một cơ sở chiến dịch ở Đông Âu cho các cuộc tấn công tiếp theo chống lại Liên Xô.

Ngay từ năm 1937, Romania đã nằm dưới quyền kiểm soát của một chính phủ phát xít giống như chính phủ Đức, cũng tuân theo các luật bài Do Thái tương tự. Nhà vua Romania, Carol II, đã giải thể chính phủ một năm sau đó vì nền kinh tế thất bại, đồng thời bổ nhiệm Thượng phụ Chính thống giáo Romania làm Thủ tướng. Nhưng cái chết của Thượng phụ và cuộc nổi dậy của nông dân đã kích động bạo lực mới gây ra bởi lực lượng Cảnh vệ Sắt (Iron Guard) – những người đang mong muốn lên nắm quyền.

Tháng 06/1940, Liên Xô xâm chiếm hai tỉnh Romania, nhà vua phải tìm kiếm một đồng minh để giúp bảo vệ đất nước và xoa dịu phe cực hữu trong nước. Vì vậy, ngày 05/07/1940, Romania liên minh với Đức Quốc xã – để rồi lại bị “đồng minh” của mình xâm chiếm như là một phần trong chiến lược của Hitler nhằm tạo ra một mặt trận vững chắc ở phía Đông nhằm chống lại Liên Xô.

Vua Carol thoái vị vào ngày 06/09/1940 và đất nước nằm dưới quyền kiểm soát của Thủ tướng Ion Antonescu và Cảnh vệ Sắt. Mặc dù Romania lấy lại được phần lãnh thổ bị mất vào tay Liên Xô khi quân Đức xâm lược Liên Xô, nhưng họ cũng phải chịu cảnh bị người Đức bóc lột tài nguyên nhằm phục vụ nỗ lực chiến tranh của Đức Quốc xã. Bên cạnh việc kiểm soát các giếng dầu và các cơ sở dầu khí của Romania, Hitler còn chiếm đoạt các nguồn lương thực của nước này – gây ra tình trạng thiếu lương thực cho người Romania bản địa.

[efb_likebox fanpage_url=”DAnghiencuuquocte” box_width=”420″ box_height=”” locale=”en_US” responsive=”0″ show_faces=”1″ show_stream=”0″ hide_cover=”0″ small_header=”0″ hide_cta=”0″ ]