Tag Archives: Charles Kegley

#251 – Sức mạnh quân sự và an ninh quốc gia trong một thế giới hỗn loạn (P2)

Nguồn: Charles W. Kegley, JR. & Gregory A. Raymond, The Global Future: A Brief Introduction to World Politics (Chapter 8), (Boston, MA: Wadsworth, 2010). Biên dịch: Lưu Ngọc Trâm | Hiệu đính: Nguyễn Đắc Thành Bài liên quan: Các chương … Continue reading

Posted in An ninh quốc tế, Biên dịch, Quân sự - Chiến lược | Tagged , , , , , | Leave a comment

#250 – Sức mạnh quân sự và an ninh quốc gia trong một thế giới hỗn loạn (P1)

Nguồn: Charles W. Kegley, JR. & Gregory A. Raymond, The Global Future: A Brief Introduction to World Politics (Chapter 8), (Boston, MA: Wadsworth, 2010). Biên dịch: Lưu Ngọc Trâm | Hiệu đính: Nguyễn Đắc Thành Bài liên quan: Các chương … Continue reading

Posted in An ninh quốc tế, Biên dịch, Quân sự - Chiến lược | Tagged , , , , , | Leave a comment

#222 – Con đường hòa bình của chủ nghĩa tự do và kiến tạo

Nguồn: Charles W. Kegley, JR. & Gregory A. Raymond, The Global Future: A Brief Introduction to World Politics (Chapter 10), (Boston, MA: Wadsworth, 2010). Biên dịch: Nguyễn Thị Trang | Hiệu đính: Lê Hồng Hiệp Bài liên quan: Các chương … Continue reading

Posted in An ninh quốc tế, Biên dịch, Luật pháp quốc tế, Lý thuyết QHQT, Nhập môn QHQT | Tagged , , , , , , | Leave a comment

#216 – Con đường hiện thực tới hòa bình: Liên minh, kiểm soát vũ khí và cân bằng quyền lực

Nguồn: Charles W. Kegley, JR. & Gregory A. Raymond, The Global Future: A Brief Introduction to World Politics (Chapter 9), (Boston, MA: Wadsworth, 2010). Biên dịch: Nguyễn Phú Lợi | Hiệu đính: Lê Hồng Hiệp Bài liên quan: Các chương khác … Continue reading

Posted in An ninh quốc tế, Biên dịch, Lý thuyết QHQT | Tagged , , , , , | Leave a comment

#192 – Xung đột vũ trang trong thế kỷ 21

Nguồn: Charles W. Kegley, JR. & Gregory A. Raymond, The Global Future: A Brief Introduction to World Politics (Chapter 7), (Boston, MA: Wadsworth, 2010). Biên dịch: Đoàn Trương Hiên | Hiệu đính: Lê Hồng Hiệp Bài liên quan: Các chương … Continue reading

Posted in An ninh quốc tế, Biên dịch, Lý thuyết QHQT, Nhập môn QHQT, Quân sự - Chiến lược | Tagged , , , , | Leave a comment

#186 – Các chủ thể phi quốc gia và thách thức đối với quản trị toàn cầu

Nguồn: Charles W. Kegley, JR. & Gregory A. Raymond, The Global Future: A Brief Introduction to World Politics (Chapter 6), (Boston, MA: Wadsworth, 2010). Biên dịch: Hồ Hải Yến | Hiệu đính: Lê Hồng Hiệp Bài liên quan: Các chương … Continue reading

Posted in Biên dịch, Các vấn đề toàn cầu, Nhập môn QHQT | Tagged , , , , | Leave a comment

#180 – Người giàu – kẻ nghèo trong chính trị thế giới: Số phận buồn thảm của Phương Nam

Nguồn: Charles W. Kegley, JR. & Gregory A. Raymond, The Global Future: A Brief Introduction to World Politics (Chapter 5), (Boston, MA: Wadsworth, 2010) Biên dịch: Lê Tuấn Anh | Hiệu đính: Lê Hồng Hiệp Bài liên quan: Các chương … Continue reading

Posted in Biên dịch, Các vấn đề toàn cầu, Kinh tế chính trị quốc tế, Nhập môn QHQT | Tagged , , , , | Leave a comment

#168 – Các lý thuyết về chính trị thế giới

Nguồn: Charles W. Kegley, JR. & Gregory A. Raymond, The Global Future: A Brief Introduction to World Politics (Chapter 2), (Boston, MA: Wadsworth, 2010). Biên dịch: Lê Thùy Trang | Hiệu đính: Lê Hồng Hiệp Bài liên quan: Các chương … Continue reading

Posted in Biên dịch, Lý thuyết QHQT, Nhập môn QHQT | Tagged , , , , , , , | 1 Comment

#154 – Toàn cầu hóa chính trị thế giới

Nguồn: Charles W. Kegley, JR. & Gregory A. Raymond, The Global Future: A Brief Introduction to World Politics (Chapter 11), (Boston, MA: Wadsworth, 2010) Biên dịch: Phạm Thị Trang | Hiệu đính: Nguyễn Hoàng Mỹ Phương Bài liên quan: Các … Continue reading

Posted in Biên dịch, Các vấn đề toàn cầu, Kinh tế quốc tế, Nhập môn QHQT | Tagged , , , , , | 1 Comment

#142 – Chu kỳ chiến tranh và hòa bình trong lịch sử thế giới hiện đại

Nguồn: Charles W. Kegley, JR. & Gregory A. Raymond, The Global Future: A Brief Introduction to World Politics (Chapter 4), (Boston, MA: Wadsworth, 2010). Biên dịch và Hiệu đính: Vương Thảo Vy – Trương Thị Phương Thanh Bài liên quan: … Continue reading

Posted in An ninh quốc tế, Biên dịch, Lịch sử, Nhập môn QHQT | Tagged , , , , | Leave a comment