Tag Archives: chất độc da cam

Những nạn nhân bị lãng quên của chất độc da cam

Nguồn: Viet Thanh Nguyen & Richard Hughes, “The Forgotten Victims of Agent Orange”, The New York Times, 15/09/2017. Biên dịch: Nguyễn Thị Kim Phụng Phan Thanh Hung Duc, 20 tuổi, nằm đó bất động và lặng im, thân mình được … Continue reading

Posted in Bình luận, Hoa Kỳ, Lịch sử, Việt Nam | Tagged , , , , , , | Leave a comment