Tag Archives: Cold War History

#233 – Perestroika và sự kết thúc Chiến tranh Lạnh

Nguồn: Archie Brown (2007). “Perestroika and the End of the Cold War”, Cold War History, Vol.7, No. 1, pp. 1-17. Biên dịch: Nông Thị Nghi Phương | Hiệu đính: Lê Hồng Hiệp Bài liên quan: Gorbachev: Anh hùng bất đắc dĩ … Continue reading

Posted in Biên dịch, Chính trị quốc tế, Lịch sử, Nga - Châu Âu, Phân tích CSĐN | Tagged , , , , | Leave a comment

#159 – Ảnh hưởng của Trung Quốc đối với chế độ Pol Pot

Nguồn: John D. Ciorciari (2013). “China and the Pol Pot Regime”, Cold War History,  Vol. 14, No. 2, pp. 215-235. Biên dịch và Hiệu đính: Nguyễn Thị Nhung Bài liên quan: Bồi thường cho nạn nhân bị xâm phạm nhân … Continue reading

Posted in Biên dịch, Lịch sử, Trung Quốc | Tagged , , , | Leave a comment

#94 – Nhân tố Mỹ: Trung – Mỹ xích lại gần nhau và thái độ của TQ đối với Chiến tranh Việt Nam, 1968-72

Nguồn: Chris Connolly (2005). “The American Factor: Sino-American Rapprochement and Chinese Attitudes to the Vietnam War, 1968–72”, Cold War History, Vol. 5, No. 4, pp. 501-527. Biên dịch: Trần Hương Phong | Hiệu đính: Vương Thảo Vy Bài liên quan: #59 … Continue reading

Posted in Biên dịch, Lịch sử, Trung Quốc, Việt Nam | Tagged , , , , | 1 Comment

#59 – Yếu tố kinh tế trong rạn nứt quan hệ Việt – Trung giai đoạn 1972-75

Nguồn: Kosal Path (2011). “The Economic Factor in the Sino-Vietnamese Split, 1972–75: An Analysis of Vietnamese Archival Sources, Cold War History, 11:4, 519-555. Biên dịch & Hiệu đính: Nguyễn Thị Bảo Trân Dựa trên nguồn tài liệu lưu trữ chưa … Continue reading

Posted in Biên dịch, Lịch sử, Trung Quốc, Việt Nam | Tagged , , , | 4 Comments

#46 – “Chủ nghĩa xét lại” ở Việt Nam DCCH: Bằng chứng mới từ kho tư liệu Đông Đức

Nguồn: Martin Grossheim (2005). “Revisionism’ in the Democratic Republic of Vietnam: New Evidence from the East German Archives”, Cold War History, 5:4, 451-477. Biên dịch: Nguyễn Thị Thắm | Hiệu đính: Lê Hồng Hiệp Bài liên quan: #65 – Sự kiện … Continue reading

Posted in Biên dịch, Lịch sử, Việt Nam | Tagged , , , , | 4 Comments